Izvēlne

Informēšana

Mēs informējam un izglītojam kristīgo sabiedrību un draudzes par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu specifiskajām vajadzībām. Lai gan pēdējos gados Latvijā attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti ir uzlabojusies, vēl joprojām pastāv daudz šķēršļu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā, tai skaitā kristīgajās draudzēs. Galvenais iemesls ir zināšanu un izpratnes trūkums.

Mēs braucam uz draudzēm, kas ir ieinteresētas uzzināt vairāk, stāstām par Wings for Wheels kalpošanu un par to, kā Dievs redz cilvēkus ar invaliditāti. Esam atvērti ilgtermiņa sadarbībai, izglītojot un sniedzot praktiskus ieteikumus.

Kā labs informēšanas palīgmateriāls ikvienai draudzei noderēs Wings for Wheels sagatavotā un izdotā “Rokasgrāmata kristīgajām draudzēm” par to, kā palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti.