Izvēlne

Par mums

Ja varētu visus cilvēkus ar invaliditāti pasaulē sapulcināt kopā kā vienu tautu, šajā tautā būtu 1 miljards vīriešu, sieviešu un bērnu. Tā būtu iedzīvotāju skaita ziņā trešā lielākā valsts pasaulē pēc Ķīnas un Indijas. (Pasaules Veselības organizācijas statistika)

Šo tautu raksturotu vairākas unikālas iezīmes. Proti:

 • tā būtu visneizglītotākā, jo jaunattīstības valstīs cilvēkiem ar invaliditāti ir ļoti ierobežotas izglītības iespējas vai to nav vispār.
 • tajā būtu pasaulē viszemākais nodarbināto skaits no kopējā iedzīvotāju skaita
 • tā būtu visnabadzīgākā tauta pasaulē, jo cilvēki ar invaliditāti ir trūcīgākie no trūcīgajiem
 • tai būtu visierobežotākās iespējas izmantot jebkura veida transportu (atkal nabadzība)
 • tā būtu vismazāk evaņģelizētā tauta, no kuras tikai niecīgs skaits cilvēku ir draudzes locekļi…

Wings for Wheels ir kalpošana cilvēkiem ar invaliditāti, kas dzīvo savās mājās, Latvijas sabiedrības aizmirsti un nesaņemot arī pietiekamu uzmanību no kristiešu kopienas.

Wings for Wheels mērķis ir aicināt un dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti izrauties no vienmuļas un tukšas dzīves un atklāt savas spējas, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti un veiksmīgi iekļautos sabiedrībā ar savu ieguldījumu. Paralēli tam Wings for Wheels cenšas pievērst kristiešu uzmanību šai “neredzamajai” sabiedrības daļai, lai aizsniegtu viņus Kristum.

WINGS FOR WHEELS VĪZIJA

Wings for Wheels ir viena no Starptautiskās kristīgās misijas organizācijas Jaunatne ar misiju kalpošanas nozarēm, un tās mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti.

Wings for Wheels galvenie uzdevumi ir:

 1. iepazīstināt cilvēkus ar invaliditāti ar kristīgajām vērtībām;
 2. ar dažādu sociālu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību sekmēt viņu integrāciju un iekļaušanu sabiedrībā;
 3. dažādos radošos veidos apmierināt šo cilvēku nepieciešamību pēc saskarsmes;
 4. uzlabot viņu ikdienas dzīves kvalitāti;
 5. palīdzēt viņiem apzināties savu vērtību un spējas sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā;
 6. informēt kristīgās draudzes par nepieciešamību sludināt evaņģēliju cilvēkiem ar invaliditāti;
 7. sniegt kristiešiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi veidotu saskarsmi ar cilvēkiem ar invaliditāti.