Izvēlne

Aktivitātes

Nometnes

Lekcijas, radošās darbnīcas, sporta spēles, diskusijas, dažādas aktivitātes, ekstrēma diena

Informēšana

Mēs informējam un izglītojam kristīgo sabiedrību un draudzes par cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu specifiskajām vajadzībām.

Bībeles studijas

We are organizing small groups and individual Bible study for people with mobile disabilities online and face-to-face

Photo of physiotherapy

Rehabilitācija

Tā kā Wings for Wheels komandā ir kvalificēts fizioterapeits, mēs piedāvājam fizioterapijas pakalpojumus un konsultācijas, kā arī palīdzam izstrādāt individuālu vingrojumu kompleksu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Diemžēl mēs nevaram aptvert visus, kuriem šis pakalpojums nepieciešams, un darām to savu iespēju robežās. Mēs ļoti priecātos, ja mums būtu vairāk kvalificētu fizioterapeitu, kas savas zināšanas un prasmes ieguldītu kalpošanā, neprasot par to atlīdzību.

Apzināmies, ka nevarēsim pilnīgi aizpildīt atbilstošas rehabilitācijas trūkumu Latvijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (un tāds arī nav Wings for Wheels primārais mērķis), bet centīsimies palīdzēt vismaz tiem, kuriem palīdzēt būs mūsu spēkos.

Rehabilitācijas jomā mēs veiksmīgi sadarbojamies ar Keitiju Lezervudu (Katie Leatherwood), misionāri no Amerikas. Paklausot Dieva aicinājumam, viņa ir ieradusies Latvijā, lai bez maksas izgatavotu protēzes un ortozes cilvēkiem ar kustību traucējumiem un dot personalizētas fitnesa nodarbības (treniņi), kas ir īpaši pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Vairāk par Keitijas misijas redzējumu un kalpošanu varat uzzināt Designed to Live mājas lapā.

Individuālās tikšanās

Ne vienmēr un ne visi cilvēki ar kustību traucējumiem, jo īpaši tie, kuri pārvietojas riteņkrēslā, var apmeklēt mūsu rīkotos pasākumus. Apgrūtinošs faktors ir gan nepielāgotā vide (kāpnes, liftu un uzbrauktuvju trūkums), gan tas, ka reizēm pietrūkst piemērota transporta un asistenta. Cilvēkus, kurus ierobežo šie un varbūt vēl citi apstākļi, cenšamies apciemot viņu dzīvesvietās – mājās vai pansionātos. Šai kalpošanā W4W komandai palīdz arī brīvprātīgie, un vēl joprojām ir plašas iespējas pievienoties.

Lai regulāri, kaut vai reizi nedēļā vai divās apciemotu kādu cilvēku, nevajag daudz, galvenokārt tikai gribēšanu un tam ieplānotu laiku. Tā ir unikāla iespēja tuvāk iepazīt kāda cilvēka personību un viņa pasauli. Tā ir iespēja kļūt par draugu kādam, kurš jūtas vientuļš. Tā ir iespēja kļūt par atvērtu logu kāda cilvēka vienmuļās ikdienas pelēkajā sienā. Tā ir iespēja kļūt par palīgu kādam, kurš noguris no invaliditātes radītajiem ierobežojumiem (tas var būt gan pats cilvēks, kuram ir invaliditāte, gan viņa mājinieki, kuri diendienā par viņu rūpējas). Galvenais, tā ir lieliska iespēja parādīt Dieva mīlestību un rūpes cilvēkiem, kuri par to vēl neko nezina vai gribētu beidzot to piedzīvot arī praktiskos darbos, nevis tikai skaistos vārdos.

Individuala tiksana
Networking

Tīmeklis

Cilvēki ar invaliditāti ir vislielākais un vismazāk apgūtais misijas lauks, un tajā vajag ļoti daudz strādnieku. Tāpēc Wings for Wheels kalpošanā pastāv nozare, ko mēs dēvējam par tīmekli jeb sadarbības tīklu. Timekļa ietvaros notiek W4W redzējuma popularizēšana sociālajos tīklos, plašsaziņu līdzekļos, dažādos sabiedriskos pasākumos u.c. Mēs stāstām par to, kas esam, ko un kāpēc darām, un aicinām kļūt par mūsu kalpošanas partneriem. Varbūt ne katrs jūtas aicināts iesaistīties pilna laika kalpošanā, bet ir vēl citi, ne mazāk svarīgi atbalsta veidi.

Wings for Wheels kalpošanu nav iespējams veikt bez:

1) aizlūdzējiem;

2) brīvprātīgajiem palīgiem;

3) ziedotājiem.

Mēs ļoti novērtējam savu uzticīgo aizlūdzēju komandu, kuriem regulāri izsūtām W4W lūgšanu vajadzības. Lai varētu īstenot Dieva aicinājumu, lūgšana ir pamatu pamats.

Mums ir arī daudz uzticamu un ilggadēju brīvprātīgo palīgu, kas pievienojas nometnēs un citos pasākumos.

Visbeidzot, ziedotāji – draudzes un privātpersonas gan Latvijā, gan ārzemēs, kas gandrīz desmit gadus ir devuši savu finansiālo ieguldījumu, lai mēs varētu rīkot nometnes, izdot informatīvos materiālus, rīkot seminārus u.c.

Dieva redzējums ir liels, un nākotnes projektu īstenošanai vajadzēs vēl vairāk atbalstītāju visās trīs minētajās jomās, un ne tikai tajās.