Izvēlne

W4W 15! Svētku diena kopā ar draugiem

Šo dienu bijām gaidījuši ilgi, jau kopš pēdējās nometnes „Izaicinājums” 2019. gadā. Pandēmijas diktēto ierobežojumu dēļ divus gadus pēc kārtas nevarējām rīkot ne nometnes, ne citus klātienes pasākumus. Dažādu iemeslu dēļ nometni arī šogad vēl nevarējām rīkot, bet ideja par biedrības „Wings for Wheels” draugu tikšanos likās gluži reāli īstenojama. Pēc diviem Zoom ekrānos pavadītiem gadiem ļoti gribējās atkal dzirdēt un redzēt mūsu draugus klātienē un pie viena visiem kopā nobaudīt „Wings for Wheels” 15. dzimšanas dienas torti.

Vieglākais bija izvēlēties pasākuma datumu, 25. jūniju, un pasākuma programma tika plānota ar aprēķinu, lai dalībnieki no tās iegūtu maksimāli daudz. Ar sākumā izvēlēto un sarunāto pasākuma vietu sanāca vilties, bet Dievs to vērsa par labu, jo laipni atsaucās A. Bieziņa Raiskuma pamatskola, kurā četrus gadus bijām rīkojuši nometni „Izaicinājums”. Ar šo vietu jaukas atmiņas saistījās ne tikai „Wings for Wheels” komandai, bet arī daudziem mūsu nometņu dalībniekiem, tāpēc tā visādā ziņā bija piemērotākā vieta mūsu sadraudzības pasākumam. Pateicoties ziedotāju atbalstam, mums pietika līdzekļu visam nepieciešamajam. Atlika vien vēlēties, lai aicinātos viesus neaizkavētu neparedzēti šķēršļi, lai visi esam sveiki un veseli un lai ir labi laika apstākļi.

Nu jau var teikt, ka mums „bija viss un netrūka nenieka”, ja nu vienīgi to draugu, kuri tādu vai citādu iemeslu dēļ nebija varējuši atbraukt. Pie debesīm – ne mākonīša, un saule pamatīgi cepināja, bet sirds pilna gaidpilna prieka. Cits pēc cita ieradās viesi – W4W nometņu dalībnieki un ilggadējie brīvprātīgie palīgi. Kopskaitā bijām 39, – mazāk, nekā pirms pieciem gadiem, kad svinējām W4W 10. dzimšanas dienu, taču likās, ka šoreiz tā bija priekšrocība, nevis trūkums. Galvenais bija satikties, parunāties un izbaudīt kopā būšanu kā omulīgā ģimenes ballītē.

Sākām ar kopīgu lūgšanu un pateicību Dievam par iespēju satikties. Iepazīšanās spēlē uzzinājām cits par citu arī jaunus un interesantus faktus. Tad sekoja divas lekcijas, „Veselīga kritiskā domāšana internetā” un „Dievs manos plānos”. Pēcpusdiena bija atvēlēta brīvajam laikam un sporta spēlēm, bet pievakare – svētku kūkai un sarunām pie ugunskura. Dzirdējām daudz pateicības vārdu par iespēju satikties šai pasākumā un par labo, ko cilvēki ieguvuši no W4W kalpošanas. Dace Blūma, Kuldīgas Vasarsvētku draudzes mācītāja, savā uzrunā atgādināja, cik svarīgi ir visos laikos un pārbaudījumos nepazaudēt prieku par Dievu un Viņa darbiem mūsu dzīvē. Noslēgumā, protams, tapa kopbilde, un tad, saulei laižoties uz rietu, atvadījāmies, lai dotos mājupceļā. No vienas puses, nedaudz skumīgi, ka šī skaistā diena tik ātri pagāja, bet prieks par tikšanos un to, ka viss labi izdevās, tomēr lielāks.

Jāsamierinās un jāpieņem, ka, laikam ejot, daudz kas mainās un ir lietas, ko turpmāk vairs nevarēsim darīt tā, kā bijām raduši. Taču mūsu ceļš kopā ar Jēzu turpinās, un mēs izmantosim katru iespēju sludināt Labo Vēsti un darīt par mācekļiem tos, kas atsauksies Kristum.

Vairāk bildes šeit.