Izvēlne

Attālinātā tiešsaiste

Pārmaiņas ierastajā lietu kārtībā ne vienmēr ir vieglas un patīkamas, tomēr, kad apstākļi vienas durvis aizver, Dievs atver citas durvis. Daudziem nav noslēpums, ka Covid-19 radīto sociālo un ekonomisko satricinājumu dēļ šovasar nevarējām organizēt nometni „Izaicinājums”. Sapratām, ka jāmeklē jaunas iespējas, kā aizsniegt cilvēkus, kuri ilgojas dzirdēt Dieva vārdu un būt kristiešu sadraudzībā. Tā nu lūgšanu, meklējumu un dažādu ideju kopsummā tapa seminārs „Uz spārniem”, kuru 29.06.-01.07 noturējām Zoom platformā. To laikā klausījāmies lekcijas par dažādām tēmām, kurām sekoja diskusija par dzirdēto.

Kā mums izdevās? Domājam, ka pirmajai reizei bija labāk nekā cerējām. To apstiprina arī dalībnieku atsauksmes.

„Man patika šajā seminārā iespēja komunicēt ar iepazītiem cilvēkiem, bez kuriem vasara nav tāda, kā vajadzētu. Jau iegājies dzīves ritmā, ka ap šo laiku ir ikvasaras nometnes.” (Druvis Rencis)

„Redzēju un varēju parunāties ar dažiem sen neredzētiem cilvēkiem, ieguvu dažas pārdomājamas atziņas no lekcijām.” (Līga Liepiņa)

„No semināra ieguvu iespēju dzirdēt citu cilvēku domas un pieredzi par kristietim svarīgām tēmām, kā arī uzlaboju savas prasmes un pieredzi attālinātās komunikācijas jomā (pirmā pieredze ar Zoom” platformu). ” (Edgars Brīvulis)

„Šādas mazās grupas (ar attālināto sadraudzību) un diskusijām ļoti palīdz manā kristietes izaugsmē, jo ir iespējama domu un ticības pieredzes apmaiņa ar citiem kristiešiem… ” (Iveta Rozīte-Brīvule)

„No šī semināra es ieguvu ļoti labu informāciju par depresiju kā slimību un vēl apstiprinājumu tam, ka mēs visi kā cilvēki esam dažādi, bet tai pašā laikā Dievam tam Kungam ļoti vajadzīgi. ” (Ilze Beņķe)

„Man patika šajā seminārā kopības sajūta, it īpaši diskusiju laikā. ” (Vita Bitte)

Protams, mēs ļoti ceram, ka citu gadu nometne „Izaicinājums” atkal varēs notikt, taču ir skaidrs, ka Zoom un citas tiešsaistes platformas nav tikai pandēmijas un karantīnas laikam. To sniegtās priekšrocības ļoti novērtē cilvēki, kuri invaliditātes, vecuma nespēka vai citu iemeslu dēļ netiek uz dievkalpojumiem, Bībeles studijām vai mazajām grupām. Jā, tās nekad nevarēs aizstāt tikšanos klātienē, tomēr labāk kaut kas nekā nekas.

Lai kādi laiki, būsim uz spārniem!

Beildes ir šeit.