Izvēlne

Par „Rīta Rasa 3” 2021

Informējam, ka pēc nopietnām lūgšanām un esošās situācijas izvērtēšanas esam nolēmuši nometni „Rīta Rasa 3” atcelt. Pagaidām vēl nedrošā epidemioloģiskā situācija valstī  no mums prasa ievērot virkni ierobežojumus un drošības pasākumus, kas ļoti apgrūtinātu saskarsmi starp nometnes dalībniekiem un darbiniekiem un liegtu patiesi izbaudīt kopā būšanas prieku. Mums ir dārgs ikviens cilvēks, ar kuriem ilgus gadus esam bijuši vienoti kalpošanā, un nevēlamies, ka “Wings for Wheels” nometnē vai jebkurā citā rīkotajā pasākumā cilvēki justos neērti vai jebkādā veidā ierobežoti. Kad esam vienoti Jēzū Kristū, svarīga ir ticība, kas darbojas mīlestībā. Paliksim tajā un gaidīsim īsto laiku!