Izvēlne

W4W 10!

No vienas puses, kas ir 10 gadi kalpošanai ar tik plašu redzējumu, kāds ir Wings for Wheels? Esam spēruši tikai pirmos soļus, apgūstot pasaules trešo lielāko valsti, ko veido visas pasaules cilvēki ar invaliditāti.

Taču, no otras puses, 10 gadi ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai kopā ar Dievu atstātu neizdzēšamu ietekmi Latvijas (un ne tikai Latvijas) cilvēku dzīvēs. Wings for Wheels kalpošanas rezultātā daudziem cilvēkiem ar invaliditāti ir bijusi iespēja dzirdēt Labo Vēsti un pieņemt Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju. Caur publikācijām, plašsaziņas līdzekļiem un informēšanas pasākumiem uzrunājam kristiešus, palīdzot viņiem ieraudzīt cilvēkus ar invaliditāti ar Dieva acīm. Kā informējošs, izglītojošs un iedvesmojošs instruments kalpo arī mūsu mājas lapa un e-žurnāls „Spārni riteņiem”. Notiek mazās grupas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un dodamies arī pie pansionātu iemītniekiem. Wings for Wheels redzējums ir iedvesmojis cilvēkus Norvēģijā, Armēnijā un pat Āfrikā! Lai gan esam tikai sākumā, tas, kas paveikts un ko esam piedzīvojuši Wings for Wheels 10 pastāvēšanas gados, ir pietiekami liels un vērtīgs, lai to nosvinētu, pagodinot Dievu.

Wings for Wheels dzimšanas dienas svinības notika 16.-18.jūnijā viesu namā „Vecmuiža”. Pirmā bija „komandas diena”, kad tikai paši kalpošanas darbinieki nesteidzīgi izbaudījām sadraudzību kopīgās atmiņās, slavēšanā, lūgšanās un jautrās spēlēs. Nākamajā dienā tūlīt pēc brokastīm sākām rosīgi gatavoties viesu sagaidīšanai. Ielūgumu uz svinībām bijām izsūtījuši visiem, kas šo desmit gadu laikā kaut kādā veidā bija saskāries ar Wings for Wheels: nometņu un pasākumu dalībniekiem, asistentiem, brīvprātīgajiem palīgiem, draudzēm, ziedotājiem u.c. Gribējām, lai šie svētki kļūtu par iespēju satikt senus draugus un arī iepazīt cilvēkus, kuri varētu kļūt par mūsu nākamo nometņu dalībniekiem, brīvprātīgajiem palīgiem vai sadarbības partneriem.

Lai gan ierasties bija varējuši tikai neliela daļa no aicinātajiem, tas nemazināja svētku prieku. Visi (vai gandrīz visi) cits citu pazina, priecājās par atkalredzēšanos, un mūsu dzimšanas diena noritēja kā lielā ģimenes lokā. Viesi varēja atstāt viesu grāmatā savus novēlējumus un ierosinājumus, fotografēties pie īpaši izveidotas sienas ar Wings for Wheels logo, piedalīties kopīga zīmējuma veidošanā, iegādāties Wings for Wheels izdotās grāmatas un citādi interesanti pavadīt laiku. Pasākuma oficiālajā daļā atcerējāmies, kā šī kalpošana aizsākās, un skatījāmies agrāko gadu nometņu fotogrāfijas un video. Pieminējām arī tos mūsu draugus, kurus Dievs jau ir paņēmis pie Sevis. Vēlāk, pēc bagātīgas svētku maltītes, klātesošajiem bija iespēja pie brīvā mikrofona pastāstīt, kā Wings for Wheels ir ietekmējis viņu dzīvi un skatījumu. Svinības noslēdzās ar gardu, īpaši ceptu torti un pateicību Dievam par Viņa lielo mīlestību un pārsteidzošajiem plāniem visiem mums.

Wings for Wheels komanda pateicas visiem, kas atbrauca uz svinībām, un visiem, kas mūs regulāri dažādos veidos atbalsta. Lai Dievs bagātīgi svētī un atalgo katru, kas ir devis un vēlas arī turpmāk dot savu ieguldījumu Wings for Wheels redzējuma īstenošanā, lai cilvēki ar invaliditāti iepazīst Kristu un dara Viņu pazīstamu.

Bildes