Izvēlne

Tīmeklis

Timeklis

Cilvēki ar invaliditāti ir vislielākais un vismazāk apgūtais misijas lauks, un tajā vajag ļoti daudz strādnieku. Tāpēc Wings for Wheels kalpošanā pastāv nozare, ko mēs dēvējam par tīmekli jeb sadarbības tīklu. Timekļa ietvaros notiek W4W redzējuma popularizēšana sociālajos tīklos, plašsaziņu līdzekļos, dažādos sabiedriskos pasākumos u.c. Mēs stāstām par to, kas esam, ko un kāpēc darām, un aicinām kļūt par mūsu kalpošanas partneriem. Varbūt ne katrs jūtas aicināts iesaistīties pilna laika kalpošanā, bet ir vēl citi, ne mazāk svarīgi atbalsta veidi.

Wings for Wheels kalpošanu nav iespējams veikt bez:

1) aizlūdzējiem;

2) brīvprātīgajiem palīgiem;

3) ziedotājiem.

Mēs ļoti novērtējam savu uzticīgo aizlūdzēju komandu, kuriem regulāri izsūtām W4W lūgšanu vajadzības. Lai varētu īstenot Dieva aicinājumu, lūgšana ir pamatu pamats.

Mums ir arī daudz uzticamu un ilggadēju brīvprātīgo palīgu, kas pievienojas nometnēs un citos pasākumos.

Visbeidzot, ziedotāji – draudzes un privātpersonas gan Latvijā, gan ārzemēs, kas gandrīz desmit gadus ir devuši savu finansiālo ieguldījumu, lai mēs varētu rīkot nometnes, izdot informatīvos materiālus, rīkot seminārus u.c.

Dieva redzējums ir liels, un nākotnes projektu īstenošanai vajadzēs vēl vairāk atbalstītāju visās trīs minētajās jomās, un ne tikai tajās.