Izvēlne

Rehabilitācija

Fizioterapijas bilde

Tā kā Wings for Wheels komandā ir kvalificēts fizioterapeits, mēs piedāvājam fizioterapijas pakalpojumus un konsultācijas, kā arī palīdzam izstrādāt individuālu vingrojumu kompleksu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Diemžēl mēs nevaram aptvert visus, kuriem šis pakalpojums nepieciešams, un darām to savu iespēju robežās. Mēs ļoti priecātos, ja mums būtu vairāk kvalificētu fizioterapeitu, kas savas zināšanas un prasmes ieguldītu kalpošanā, neprasot par to atlīdzību.

Rehabilitācijas jomā mēs veiksmīgi sadarbojamies ar Keitiju Lezervudu (Katie Leatherwood), misionāri no Amerikas. Paklausot Dieva aicinājumam, viņa ir ieradusies Latvijā, lai bez maksas izgatavotu protēzes un ortozes cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vairāk par Keitijas misijas redzējumu un kalpošanu varat uzzināt viņas mājas lapā Designed to Live mājas lapa kā arī Designed to Live Facebook

Viena no mūsu nākotnes iecerēm ir apmācības centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tajā paredzēta arī rehabilitācija. Apzināmies, ka nevarēsim pilnīgi aizpildīt atbilstošas rehabilitācijas trūkumu Latvijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (un tāds arī nav Wings for Wheels primārais mērķis), bet centīsimies palīdzēt vismaz tiem, kuriem palīdzēt būs mūsu spēkos.