Izvēlne

Filiāles

Wings for Wheels redzējums un darbības lauks neaprobežojas tikai ar Rīgu vai Latviju. Ik pa laikam Dievs neparasti un negaidīti saved mūs kopā ar cilvēkiem, kuri, uzzinājuši, ko mēs darām, sajūt Gara mudinājumu pievienoties šim redzējumam. Cilvēki ar invaliditāti ir visās Latvijas pilsētās un ciemos, un būtu ideāli, ja vismaz katrā reģionā būtu W4W nodaļa un komanda, kas mērķtiecīgi īstenotu savā apkārtnē Dieva redzējumu par cilvēkiem ar invaliditāti, kas formulēts W4W mērķos un uzdevumos.  Tā ir nākotne, uz kuru ejam.

Pašlaik mums ir W4W redzējuma un kalpošanas pārstāvji Liepājā, Talsos, Cēsīs, Norvēģijā, Armēnijā un pat Togo, Āfrikā.